Hur man köper en Rainbow®

Ditt hem är din egen speciella plats – och har sina egna speciella rengöringsutmaningar. Det är exakt varför en produkt som är så mångsidig som Rainbow® bäst demonstreras i den faktiska miljön där den kommer att användas. Under en gratis presentation i hemmet kommer en utbildad representant att visa dig de viktigaste funktionerna i Rainbow och hur den kan användas mest effektivt för att städa ditt hem. De kan också svara på alla frågor du har för att fatta ett välgrundat beslut. Det finns absolut ingen skyldighet att köpa under en presentation.

Endast en auktoriserad Rainbow-distributör / återförsäljare kan sälja och stödja en äkta Rainbow.

Gör inte ett kostsamt misstag

Rainbow® rengöringssystem säljs till kunder genom ett oberoende nätverk av auktoriserade Rainbow-distributörer, uteslutande genom interna demonstrationer. Rexair, tillverkaren, säljer inte direkt till konsumenter. Vår produkt säljs inte via Internet eller i detaljhandlare.

Det är viktigt att endast Rainbow-produkter som säljs av auktoriserade Rainbow-distributörer i hemmet har en auktoriserad garanti. Rainbow-produkter som köps via obehöriga kanaler, inklusive Internet, täcks inte av en auktoriserad garanti.

Medan Rexair sympatiserar med kunder som har utnyttjats av obehöriga eller Internet-säljare, står Rexair bakom sina auktoriserade distributörer och kan endast erbjuda hjälp till kunder som har köpt via auktoriserade kanaler.